วันที่   5   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผอ.รร.)  8  นายศุภชัย การนาดี
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดี 3 ดาว) ผ่านระบบ Zoom  3  นางศารีญา อิสโร
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - งานจิบกาแฟ แลการศึกษา  100  นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การประเมินโรงเรียนคูณธรรม สพฐ. โรงเรียนดี 3 ดาว  4  นางศารีญา อิสโร