วันที่   12   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - ประชุมหนี้สินครู
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางดารณี บุญสุย
ห้องประชุมธารน้ำเย็น
08.30-16.30 น.
  - สังเคราะห์ SAR
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นายสหัส หลำสะ
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-12.00 น.
  - ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.ทหารผ่านศึก
  - ขอใช้
 30  นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุง
ห้องประชุมสังข์หยด
13.00-16.30 น.
  - การสร้างความเข้าใจการหักเงิน ณ ที่จ่าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 80  นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ)
13.00-16.30 น.
  - ร่างวิจารณ์จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
  - ขอใช้
 5  นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์