รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง -1ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง -1ผลต่าง รวม2ด้าน -1ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ