ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบ My Office
ข้อมูลในระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2563 ได้รับความเสียหาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข


คลิกที่นี่...เข้าระบบ My Office ปี 2563
เริ่มวันที่ 25 พฤษภาคม 2563