เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
93010047 บ้านพน กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301004793010047@phatthalung2.go.th
93010048 วัดเขาวงก์ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301004893010048@phatthalung2.go.th
93010049 สามัคคีอนุสรณ์ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301004993010049@phatthalung2.go.th
93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005093010050@phatthalung2.go.th
93010051 บ้านป่าแก่ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005193010051@phatthalung2.go.th
93010052 บ้านพูด กรป.กลาง กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005293010052@phatthalung2.go.th
93010053 บ้านคู กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005393010053@phatthalung2.go.th
93010054 บ้านควนประกอบ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005493010054@phatthalung2.go.th
93010056 บ้านหน้าวัง กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005693010056@phatthalung2.go.th
93010057 อนุบาลกงหรา กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005793010057@phatthalung2.go.th
93010058 บ้านทอนตรน กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005893010058@phatthalung2.go.th
93010059 บ้านวังปริง กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301005993010059@phatthalung2.go.th
93010060 บ้านต้นประดู่ กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006093010060@phatthalung2.go.th
93010061 วัดควนขี้แรด กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006193010061@phatthalung2.go.th
93010062 วัดพังกิ่ง กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006293010062@phatthalung2.go.th
93010063 วัดหวัง กงหราhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006393010063@phatthalung2.go.th
93010064 อนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006493010064@phatthalung2.go.th
93010065 วัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006593010065@phatthalung2.go.th
93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006893010068@phatthalung2.go.th
93010069 บ้านควนโคกยา เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301006993010069@phatthalung2.go.th
93010070 บ้านเทพราช เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007093010070@phatthalung2.go.th
93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007193010071@phatthalung2.go.th
93010072 บ้านท่าลาด เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007293010072@phatthalung2.go.th
93010074 วัดท่านางพรหม เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007493010074@phatthalung2.go.th
93010075 วัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007593010075@phatthalung2.go.th
93010076 วัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007693010076@phatthalung2.go.th
93010077 บ้านไสนายขัน เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007793010077@phatthalung2.go.th
93010078 วัดโพธิยาราม เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007893010078@phatthalung2.go.th
93010079 บ้านควนหมอทอง เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301007993010079@phatthalung2.go.th
93010080 บ้านเกาะทองสม เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008093010080@phatthalung2.go.th
93010081 บ้านควนยวน เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008193010081@phatthalung2.go.th
93010082 วัดท่าควาย เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008293010082@phatthalung2.go.th
93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008393010083@phatthalung2.go.th
93010085 วัดแหลมจองถนน เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008593010085@phatthalung2.go.th
93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008693010086@phatthalung2.go.th
93010087 วัดหานโพธิ์ เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008793010087@phatthalung2.go.th
93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301008993010089@phatthalung2.go.th
93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009293010092@phatthalung2.go.th
93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009393010093@phatthalung2.go.th
93010094 บ้านคลองใหญ่ ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009493010094@phatthalung2.go.th
93010095 บ้านท่าเชียด ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009593010095@phatthalung2.go.th
93010096 บ้านพรุนายขาว ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009693010096@phatthalung2.go.th
93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009793010097@phatthalung2.go.th
93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009893010098@phatthalung2.go.th
93010099 บ้านหัวช้าง ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301009993010099@phatthalung2.go.th
93010100 วัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010093010100@phatthalung2.go.th
93010101 บ้านควนอินนอโม ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010193010101@phatthalung2.go.th
93010102 บ้านด่านโลด ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010293010102@phatthalung2.go.th
93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010393010103@phatthalung2.go.th
93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010493010104@phatthalung2.go.th
93010105 วัดปลักปอม ตะโหมดhttp://school.phatthalung2.go.th/9301010593010105@phatthalung2.go.th
93010152 วัดสุภาษิตาราม ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015293010152@phatthalung2.go.th
93010153 วัดแหลมดินสอ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015393010153@phatthalung2.go.th
93010154 บ้านท่าเนียน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015493010154@phatthalung2.go.th
93010155 บ้านเกาะนางคำ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015593010155@phatthalung2.go.th
93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015693010156@phatthalung2.go.th
93010157 บ้านเกาะหมาก ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015793010157@phatthalung2.go.th
93010158 บ้านเกาะเสือ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015893010158@phatthalung2.go.th
93010159 บ้านปากบางนาคราช ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301015993010159@phatthalung2.go.th
93010160 บ้านเกาะโคบ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016093010160@phatthalung2.go.th
93010161 บ้านท่าวา ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016193010161@phatthalung2.go.th
93010162 บ้านช่องฟืน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016293010162@phatthalung2.go.th
93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016393010163@phatthalung2.go.th
93010164 บ้านโคกทราย ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016493010164@phatthalung2.go.th
93010165 วัดไทรพอน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016593010165@phatthalung2.go.th
93010166 วัดควนเผยอ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016693010166@phatthalung2.go.th
93010167 บ้านดอนประดู่ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016793010167@phatthalung2.go.th
93010168 วัดหัวควน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016893010168@phatthalung2.go.th
93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301016993010169@phatthalung2.go.th
93010170 อนุบาลปากพะยูน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017093010170@phatthalung2.go.th
93010171 ปากพะยูน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017193010171@phatthalung2.go.th
93010172 วัดโรจนาราม ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017293010172@phatthalung2.go.th
93010173 วัดฝาละมี ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017393010173@phatthalung2.go.th
93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017493010174@phatthalung2.go.th
93010175 บ้านแหลม ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017593010175@phatthalung2.go.th
93010176 วัดบางขวน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017693010176@phatthalung2.go.th
93010177 บ้านบางมวง ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017793010177@phatthalung2.go.th
93010178 วัดพระเกิด ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017893010178@phatthalung2.go.th
93010179 วัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301017993010179@phatthalung2.go.th
93010180 บ้านม่วงทวน ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301018093010180@phatthalung2.go.th
93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301018193010181@phatthalung2.go.th
93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301018293010182@phatthalung2.go.th
93010183 บ้านทะเลเหมียง ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301018393010183@phatthalung2.go.th
93010184 บ้านควนนกหว้า ปากพะยูนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301018493010184@phatthalung2.go.th
93010197 วัดควนเพ็ง ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301019793010197@phatthalung2.go.th
93010198 บ้านควนแหวง ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301019893010198@phatthalung2.go.th
93010199 วัดโคกตะเคียน ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301019993010199@phatthalung2.go.th
93010200 วัดพรุพ้อ ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020093010200@phatthalung2.go.th
93010201 บ้านควนหินแท่น ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020193010201@phatthalung2.go.th
93010202 บ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020293010202@phatthalung2.go.th
93010203 บ้านโหล๊ะหาร ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020393010203@phatthalung2.go.th
93010204 บ้านยางขาคีม ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020493010204@phatthalung2.go.th
93010205 บ้านทุ่งนารี ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020593010205@phatthalung2.go.th
93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020693010206@phatthalung2.go.th
93010207 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020793010207@phatthalung2.go.th
93010208 อนุบาลป่าบอน ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020893010208@phatthalung2.go.th
93010209 วัดท่าดินแดง ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301020993010209@phatthalung2.go.th
93010210 บ้านน้ำตก ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021093010210@phatthalung2.go.th
93010211 วัดควนเคี่ยม ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021193010211@phatthalung2.go.th
93010213 บ้านหนองธง ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021393010213@phatthalung2.go.th
93010214 มิตรมวลชน ๑ ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021493010214@phatthalung2.go.th
93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอนhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021593010215@phatthalung2.go.th
93010216 บ้านโคกสัก บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021693010216@phatthalung2.go.th
93010217 วัดลอน บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021793010217@phatthalung2.go.th
93010218 บ้านต้นสน บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021893010218@phatthalung2.go.th
93010219 วัดรัตนวราราม บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301021993010219@phatthalung2.go.th
93010220 วัดสังฆวราราม บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022093010220@phatthalung2.go.th
93010221 วัดปัณณาราม บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022193010221@phatthalung2.go.th
93010223 อนุบาลบางแก้ว บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022393010223@phatthalung2.go.th
93010224 บ้านหาดไข่เต่า บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022493010224@phatthalung2.go.th
93010225 วัดนาปะขอ บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022593010225@phatthalung2.go.th
93010226 วัดโตนด บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022693010226@phatthalung2.go.th
93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022793010227@phatthalung2.go.th
93010228 บ้านปากพล บางแก้วhttp://school.phatthalung2.go.th/9301022893010228@phatthalung2.go.th