6,001

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน117519.58%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5899.82%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด5689.47%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3315.52%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.50%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2474.12%
คณะกรรมการ2143.57%
ผลสอบ O-Net1883.13%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1612.68%
ตารางจำแนก.เพศ1402.33%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1332.22%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1242.07%
แนวโน้ม จำนวน นร.1202.00%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1161.93%
รายงานบริหารงบประมาณ1121.87%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1051.75%
โครงการในโรงเรียน1011.68%
สถิติ/บริการ971.62%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ931.55%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ861.43%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.30%
ผลสอบ NT761.27%
นร.จำแนกตามอายุ731.22%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ721.20%
บุคลากรเกษียณอายุ711.18%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน681.13%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา661.10%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง611.02%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา590.98%
ผลสอบ RT570.95%
นร.จำแนกตามความพิการ470.78%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส410.68%
ตรวจผลการเรียน นร.400.67%
นร.จำแนกตามสัญชาติ300.50%
นร.จำแนกตามศาสนา240.40%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.38%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.38%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.200.33%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.27%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง140.23%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ120.20%