4,794

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน94619.73%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา4489.35%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3607.51%
ข้อมูลสถานศึกษา3306.88%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2314.82%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1964.09%
คณะกรรมการ1763.67%
ผลสอบ O-Net1593.32%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1422.96%
ตารางจำแนก.เพศ1152.40%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.19%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1042.17%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1012.11%
แนวโน้ม จำนวน นร.992.07%
สถิติ/บริการ972.02%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น951.98%
โครงการในโรงเรียน861.79%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.63%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ751.56%
รายงานบริหารงบประมาณ701.46%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ671.40%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ621.29%
ผลสอบ NT601.25%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน561.17%
นร.จำแนกตามอายุ551.15%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา541.13%
บุคลากรเกษียณอายุ541.13%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา491.02%
ผลสอบ RT450.94%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง410.86%
นร.จำแนกตามความพิการ350.73%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส340.71%
ตรวจผลการเรียน นร.280.58%
นร.จำแนกตามสัญชาติ250.52%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.48%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.48%
นร.จำแนกตามศาสนา180.38%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.160.33%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง110.23%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ90.19%