ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
อนุบาลเขาชัยสน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010064
PERCODE 6 หลัก340049
กระทรวง 10 หลัก1093340049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเขาชัยสน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านเขาชัยสน
ตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-691116
อีเมล์แอดเดรส93010064@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010064
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.46726441
Longitude
100.1385134

KM.

นาง วรรณกร จันทร์ดอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาพ เสือพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิยะดา ศิลปปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมจิตร ปาทะรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กฤษณา ชำมริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพ็ญศรี มากสุก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เรณู แก้วบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัชชา เอียดมุสิก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กนกวรรณ เรืองแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัทรนันท์ ขวัญศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฏฐิณัณทน์ ภูธรารักษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารียา สุริยะจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชื่นกมล หอมแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลดาวัลย์ ชูรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิรัตน์ สาระอาภรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน