ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดท่าดินแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010209
PERCODE 6 หลัก340204
กระทรวง 10 หลัก1093340204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดท่าดินแดง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านท่าดินแดงออก
ตำบลวังใหม่
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618700
อีเมล์แอดเดรส93010209@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010209
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.338154
Longitude
100.202308

KM.

นางสาว จิดาภา สมพันธุ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรวรรณ ไพชำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เอื้ออารีย์ เอียดประพาฬ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิมล ชะอุ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เรณุกา ศรีปาล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มาสิตา ทักษิณาวาณิชย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชฎาพร รัตนพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญฤทธิ์ สังข์ทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน