ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านนาทุ่งโพธิ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010050
PERCODE 6 หลัก340164
กระทรวง 10 หลัก1093340164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทุ่งโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านนาทุ่งโพธิ์
ตำบลคลองเฉลิม
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-687032
อีเมล์แอดเดรส93010050@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010050
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.393933
Longitude
99.956283

KM.

นาย สุเมธ จุลพรหม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อนิญชิตา เพชรย้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประหยัด ชูเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุราณี เหล็มปาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัสนะ ทิพย์ร่วง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อ้ารีด หัดดนหละ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารีย์ พรหมปลัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัมไพ ยอดดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ตี่เกาะ เหมมันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สักกุณา เจ๊ะเหระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เนติกานต์ จันทร์เทพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อาดียา หมาดหมาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิชญา มาเอียด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นุชนาถ เพชรโชติ
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นัจติดา ดอรอเฮง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อ่าฉะ ติเสส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัลยาณี สียานเก็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำนวย แอนิ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัง ทิพย์เกษร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน