ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนประกอบ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010054
PERCODE 6 หลัก340168
กระทรวง 10 หลัก1093340168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนประกอบ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านศาลาเม็ง
ตำบลคลองเฉลิม
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-608731
อีเมล์แอดเดรส93010054@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010054
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4521659
Longitude
100.0028845

KM.

นาง ณัฏยา ลือกิจนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุสุมา ช่วยเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นูริดา ปาทาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุคนธ์ บุญเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุวรรณา ขวัญทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดา ปานคู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปาริชาติ เกลี้ยงอุบล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญใจ คำทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรทิพา แสงชาตรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐนรี เกตุชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นันทาทิพ ผอมฉิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อามีนา หมันหมาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณฑาทิพย์ เหมรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาอีชะห์ สงเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชัยวิทย์ ใหมหมาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารมณ์ พิศพักตร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โรสลีนี ดามูซอ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อับดลวาริช ศรียศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คุณากรณ์ โรจนรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กชพร ผอมฉิม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฝาหรีด้า สานุโดด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อาหมัด หลำสะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุเทพ ราชรักษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน