ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดหวัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010063
PERCODE 6 หลัก340172
กระทรวง 10 หลัก1093340172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหวัง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านสมหวัง
ตำบลสมหวัง
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-605204
อีเมล์แอดเดรส93010063@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010063
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.5079086
Longitude
99.9842293

KM.

นางสาว วริยา เกื้อเม่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นารี สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นัจญ์ดา บิลตะเย็บ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุภามาศ ทองเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประยุทธ ขุนศรีรักษา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณิชกมล ชูกลิ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อานีฟา หนูหนุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จันทร์จิรา วรศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชราภรณ์ ผอมสวัสดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพียงตะวัน เพชรย้อย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุษณี สุบรรณพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน