ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเทพราช
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010070
PERCODE 6 หลัก340076
กระทรวง 10 หลัก1093340076
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเทพราช
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม
ตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650058
อีเมล์แอดเดรส93010070@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010070
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4390603
Longitude
100.0993224

KM.

นาย สุคิด นาแพง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุเอมอร สุดเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวภา เอียดคล้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นันทิยา เหล่าทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จาริยา วัฒน์หนู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีระพงศ์ สาระโมฬี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ระวิวรรณ รัตนะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชฎาภรณ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรานัน ไกรแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน