ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านไสนายขัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010077
PERCODE 6 หลัก340069
กระทรวง 10 หลัก1093340069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไสนายขัน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านไสนายขัน
ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650010
อีเมล์แอดเดรส93010077@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010077
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.526848333
Longitude
100.0838417

KM.

นาย ซูฮารี อูเซ็ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศรัณย์พร ช่วยสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รสิตา ภูแม่น้ำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธิดารัตน์ คงศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญรัศม์ ทองคำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมใจ ไหม่อ่อน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน