ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010083
PERCODE 6 หลัก340061
กระทรวง 10 หลัก1093340061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านโคกม่วง
ตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-675191
อีเมล์แอดเดรส93010083@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010083
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4209322
Longitude
100.0361707

KM.

นาย ศุภโชค คงรอด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชดา ช่วยเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิภา พินกลับ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุมณฑา ราชเมืองขวาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณี ทองยก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ข่อลีฝ๋ะ กะสิรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ประทีป เอียดหมุน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฏฐิกา ชูอักษร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จำนรงค์ นุ่นดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน