ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดแหลมจองถนน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010085
PERCODE 6 หลัก340054
กระทรวง 10 หลัก1093340054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดแหลมจองถนน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน
ตำบลจองถนน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-675538
อีเมล์แอดเดรส93010085@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010085
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4900558
Longitude
100.2227498

KM.

นาย เอกคณิต สิทธิศักดิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารมณ์ อนุมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรรณนิศา โพธิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุฑามาศ ศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นวิยา หมิยิ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมใจ ชูชนะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน