ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010089
PERCODE 6 หลัก340067
กระทรวง 10 หลัก1093340067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านไสรักษ์
ตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-608064
อีเมล์แอดเดรส93010089@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010089
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.5065486
Longitude
100.1265101

KM.

นางสาว อรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พนิดา ทองศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รสสุคนธ์ อักษรชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทักษิณา เทพประสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลำยงค์ จันทร์ขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิศารักษ์ กำจัดภัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำพล จีระพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐานิดา ฤทธิสุนทร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญจิรา แสงสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนกานต์ นวลนิ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปัณณพัฒน์ บำเพิงรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน