ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010092
PERCODE 6 หลัก340053
กระทรวง 10 หลัก1093340053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านควนโก
ตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650011
อีเมล์แอดเดรส93010092@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010092
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4865662
Longitude
100.1294107

KM.

นาย พรภิเดช ด้วงดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อโนทัย เต็มยอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศุภพิชญ์ ไชยทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวลักษณ์ ทิพย์เกษร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิภาพร พลจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ประภัสสร ชูแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน