ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010093
PERCODE 6 หลัก340057
กระทรวง 10 หลัก1093340057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านแหลมดิน
ตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618555
อีเมล์แอดเดรส93010093@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010093
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.530605957
Longitude
100.1677387

KM.

นาย วีระพงษ์ ด้วงแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กนิษฐา อินนุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิภาศิริ จินเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิดา แซ่ลิ้ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารยา เส็นติหย๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิตรา นิลรังษี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เฉลิมพร หัสนันท์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไพโรจน์ แซมมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน