ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านท่าเชียด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010095
PERCODE 6 หลัก340179
กระทรวง 10 หลัก1093340179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเชียด
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านท่าเชียด
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-601634
อีเมล์แอดเดรส93010095@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010095
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2538987
Longitude
100.082443

KM.

นาง นงเยาว์ พิบูลย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พวงทิพย์ ไพชำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มณฑา ศิลาลาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุริยา หมัดหลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พุทธิมัน เขียวจีน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุหลัด หลำสะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุขใจ เหล็มปาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุปรียา พัฒน์ช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศุภาวรรณ โกบแม็ง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กาญจนา รักจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริประภา อินทสโร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรัญชนก ทวีประเสริฐ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดุษฎี จิตสาระอาภรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธนายุทธ์ วรพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน