ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านหัวช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010099
PERCODE 6 หลัก340176
กระทรวง 10 หลัก1093340176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวช้าง
ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650023
อีเมล์แอดเดรส93010099@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010099
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3249983
Longitude
100.0345268

KM.

นาย สมใจ เศษขาว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เลอพงษ์ พิทักษ์ฉนวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุกัญญา สันอี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรสุดา ณะวะกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุญเสริม ช่วยราย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วันระหยา เหรียญนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นัฐทริกา กล้าคง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วีด๊าด ดะช่ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตติกาล หนิเจริญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อามีนา แหละหมัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชารีฟ ทักษิณาวาณิชย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สันต์ กูลเกื้อ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน