ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดปลักปอม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010105
PERCODE 6 หลัก340182
กระทรวง 10 หลัก1093340182
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปลักปอม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านปลักปอม
ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-632385
อีเมล์แอดเดรส93010105@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010105
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3186458
Longitude
100.0882766

KM.

นาง นิรันญา เสวตโสธร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลสิริยา แสงมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สูใบดะ กิจวัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวี เอียดภิรมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กมลชนก ชนะสงคราม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน