ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดแหลมดินสอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010153
PERCODE 6 หลัก340140
กระทรวง 10 หลัก1093340140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดแหลมดินสอ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านเกาะยวน
ตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618802
อีเมล์แอดเดรส93010153@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010153
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3241715
Longitude
100.4061485

KM.

นาย ชัยกฎ พรหมอินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประหวัด แสงเกื้อหนุน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พนมยงค์ ดำช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรอุมา พรหมจรรย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุพา รอดเนียม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณีนุช นิลรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กิติศักดิ์ ทองศรีอ่อน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน