ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านท่าเนียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010154
PERCODE 6 หลัก340141
กระทรวง 10 หลัก1093340141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเนียน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านท่าเนียน
ตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650028
อีเมล์แอดเดรส93010154@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010154
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.274302587
Longitude
100.3912747

KM.

นางสาว ชิตชนก หนูรอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรรณภา ขุนเเพ่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เจนจิรา ย่องเส้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประทีป อิสระทะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว แขลัดดา ขุนทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน