ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเกาะหมาก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010157
PERCODE 6 หลัก340151
กระทรวง 10 หลัก1093340151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านเกาะหมาก
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650056
อีเมล์แอดเดรส93010157@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010157
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3717855
Longitude
100.3394403

KM.

นางสาว อชิรญา ขวัญแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คงเดช จันทวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สนั่น แพทย์หมัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารีนา บุญพิศ
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โสธิดา เซ่งแจ่มใส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพัตรา วุนกับหมัด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน