ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านปากบางนาคราช
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010159
PERCODE 6 หลัก340153
กระทรวง 10 หลัก1093340153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากบางนาคราช
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านปากบางนาคราช
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650030
อีเมล์แอดเดรส93010159@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010159
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.39916
Longitude
100.343918

KM.

นางสาว อาอีฉ๊ะ มะแซ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อมรรัตน์ เจริญสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลภัส สุขหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รูฮานา ลีโกะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฮุสนา มาลัยกูล
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลยามาศ จาริยะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พีระพงษ์ จันทร์เกตุ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน