ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านท่าวา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010161
PERCODE 6 หลัก340155
กระทรวง 10 หลัก1093340155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าวา
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านท่าวา
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650073
อีเมล์แอดเดรส93010161@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010161
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.79720143
Longitude
17.578125

KM.

นางสาว ภคินี ผลามิโช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อามีหน๊ะ มะหมัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา ชายเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มะลิษา ลิ้นเนี่ยว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมพร แก้วลอย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน