ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านช่องฟืน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010162
PERCODE 6 หลัก340156
กระทรวง 10 หลัก1093340156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องฟืน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านช่องฟืน
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650105
อีเมล์แอดเดรส93010162@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010162
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.79720143
Longitude
17.578125

KM.

นางสาว มาสเตาะห์ เจ๊ะโซะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวณีย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ดนัย บวชเหตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลักษิกา บัวเผียน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นราชัย ทองต้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกศรา ชัชวาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปานหทัย แปงชิด
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา สันหมุด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรนิษา สมสุข
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธิดารัตน์ จันทะนา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไรด๊ะ จินดา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ดลเลาะ รอดรวยรื่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน