ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านดอนประดู่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010167
PERCODE 6 หลัก340133
กระทรวง 10 หลัก1093340133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนประดู่
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านดอนประดู่
ตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618707
อีเมล์แอดเดรส93010167@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010167
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2635782
Longitude
100.324505

KM.

นาง ณัฏชา ยักกะพันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นพดล สงเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชูศักดิ์ ณรงค์ราช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มิน๊ะ นิยมเดชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณภัทร์ชญาน์ ณัฐโชติปริญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาพร ศรีวิลัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จีรนันท์ แย้มทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิตินันท์ สุตระ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิรักษ์ ทองรอด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐสิมา เปลี่ยวพยัค
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ธนพรรณ มากมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นุกูล ทองรักษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน