ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ปากพะยูน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010171
PERCODE 6 หลัก340126
กระทรวง 10 หลัก1093340126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปากพะยูน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหัวฝาด
ตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-699059
อีเมล์แอดเดรส93010171@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010171
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3459718
Longitude
100.3183905

KM.

นาง กัลยา บวชเหตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ดารุณี เกตุสมัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปราณี ชอบงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จงจิต ปิ่นมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัสสร ดำทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นภัสสร หมัดระหีม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อภิชญา จิตรหมั้น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา เหล็มสะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัสรา บัวเผียน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สันชัย ชอบงาม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน