ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านแหลม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010175
PERCODE 6 หลัก340145
กระทรวง 10 หลัก1093340145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแหลม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618982
อีเมล์แอดเดรส93010175@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010175
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3828565
Longitude
100.2697466

KM.

นาง สมพร สุวรรณวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นันทวรรณ คารี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุวัฒน์ ขัณฑสุนทรไกร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง โฉม นวลมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวณีย์ มุสลิมีน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารี เซ่งเข็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิริลักษณ์ เกษตรกาลาม์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัททวดี รอดรวยรื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิรินยา ขัณฑสุนทรไทร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ซัลมา ชอบงาม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุชา พยัคฆพันธุ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน