ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010182
PERCODE 6 หลัก340135
กระทรวง 10 หลัก1093340135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านห้วยเรือ
ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618759
อีเมล์แอดเดรส93010182@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010182
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.25399837
Longitude
100.2480446

KM.

นาง ณิชารีย์ เพชรจำรัส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมพร ทองขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สาโรจน์ เพ็งแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ระวิวรรณ ไชยภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สงบ แสงจง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุสนีดา พฤกษารัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศรีสุดา ชอบงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุฬารัตน์ จันทร์คง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยาภา สุวรรณโณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย รณชัย ศรีอนันต์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อุบล แดงแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน