ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนนกหว้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010184
PERCODE 6 หลัก340138
กระทรวง 10 หลัก1093340138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนนกหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านควนนกหว้า
ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650079
อีเมล์แอดเดรส93010184@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010184
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.25780976
Longitude
100.2082396

KM.

นาย ยุทธชัย แสงจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุกัญญา ราชประดิษฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวนิตย์ ชูแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุธาดา เพ็งแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สงบ ช่วยไกร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุรภี เกื้อเส้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฏฐณิชา ชูช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาพร หนูนุ่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิริมา มณีรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมพงค์ โวหาร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน