ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดโคกตะเคียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010199
PERCODE 6 หลัก340215
กระทรวง 10 หลัก1093340215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโคกตะเคียน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านพรุพ้อ
ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614449
อีเมล์แอดเดรส93010199@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010199
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.191382
Longitude
100.2114575

KM.

นาย ดาหนาน บิลยะแม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภัคพงศ์ หนูราช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกตุสุดา สวยงาม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวัจนา บุญพันธ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กมลพร พรหมคง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สวัสดิ์ เต่แก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน