ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านทุ่งคลองควาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010202
PERCODE 6 หลัก340206
กระทรวง 10 หลัก1093340206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งคลองควาย
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย
ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618968
อีเมล์แอดเดรส93010202@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010202
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2364532
Longitude
100.1670442

KM.

นาง นิรมล อินจุ้ย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สาลี พรหมฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกษณี ชัยนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิภาพร วกกุม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัทธมนกาญจน์ ยิ้มแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ครองขวัญ หมัดอาดัม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจพร จงรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภคมน ไชยช่วย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุวรรณสิน ชุมเอียด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน