ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
มิตรมวลชน ๑
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010214
PERCODE 6 หลัก340209
กระทรวง 10 หลัก1093340209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรมวลชน ๑
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านเขาจันทร์
ตำบลหนองธง
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614664
อีเมล์แอดเดรส93010214@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010214
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2021075
Longitude
100.0909649

KM.

นาง กาญจนา แสงเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวณี ไชยรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กานดา พงษาวดาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขวัญจิต ณ พัทลุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญชนก มากนวน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน