ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านต้นสน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010218
PERCODE 6 หลัก340247
กระทรวง 10 หลัก1093340247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นสน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านต้นสน
ตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650025
อีเมล์แอดเดรส93010218@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010218
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3963422
Longitude
100.1273968

KM.

นาง จุติมา เส็นหละ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นงนภัส ยศดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กมลชนก อินทสระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิฆัมพร ยาชะรัต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อับบาส รอดรวยรื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐริกา เกิดเส้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นางสาวกิตติญา ปานหวาน
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุชาวดี เอี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา หนูปลอด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วราภรณ์ ช่วยพิชัย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุไบดะ ฝ้ายเส็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุชิต หลำจะนะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน