ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดปัณณาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010221
PERCODE 6 หลัก340244
กระทรวง 10 หลัก1093340244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปัณณาราม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านเกาะประดู่
ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650027
อีเมล์แอดเดรส93010221@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010221
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4323923
Longitude
100.1597814

KM.

นาย สุวกฤษฎิ์ เกตุแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วริสรา หวาพร่าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิชุดา ประสงค์สุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จินดา ภูวะฮาด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ผกาพรรณ สุวรรณมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารีรัตน์ อินทะรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว แพรวกาญจน์ ดิษฐสุวรรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พิชิต หวานแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน