ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดนาปะขอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010225
PERCODE 6 หลัก340239
กระทรวง 10 หลัก1093340239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาปะขอ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านนาปะขอ
ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650071
อีเมล์แอดเดรส93010225@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010225
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.458486667
Longitude
100.2081883

KM.

นางสาว ฉารีฝ๊ะ หมัดอะดั้ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นัฏกานต์ ไชยนุรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุทัย จันเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐพร ภัทรดวงจินดา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สิทธิกร ณะนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจวรรณ คงเกลี้ยง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รวิสรา ทองเปีย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชะอ้อน นวลปาน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุวิทย์ จันทร์ช่วย
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน