ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดโตนด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010226
PERCODE 6 หลัก340240
กระทรวง 10 หลัก1093340240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโตนด
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านวัดโตนด
ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-6907524
อีเมล์แอดเดรส93010226@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010226
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4707516
Longitude
100.1845993

KM.

นาย อิสมาแอ ยูโซะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรีดา พรมสุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดารัตน์ สุขบัวแก้ว
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมศรี คำคง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิภารัตน์ เทพวัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน