ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านยางขาคีม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010204
PERCODE 6 หลัก340211
กระทรวง 10 หลัก1093340211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางขาคีม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านยางขาคีม
ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650080
อีเมล์แอดเดรส93010204@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010204
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2007129
Longitude
100.1244155

KM.

นาย คำรน เอียดประพาฬ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นุกูล ดำชื่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนกวรรณ ขำแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รอมือละ ทิพย์ร่วง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เกษมพันธุ์ จันแดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรูญ บุญล้ำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิราภรณ์ ราชสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารียา ตราชู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จินตนา ลอยลิบ
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิภาพร พันธ์มีศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน