ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนเคี่ยม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010211
PERCODE 6 หลัก340202
กระทรวง 10 หลัก1093340202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนเคี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านควนเคี่ยม
ตำบลวังใหม่
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650035
อีเมล์แอดเดรส93010211@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010211
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.351578
Longitude
100.2252236

KM.

นาง อุไรวรรณ อุทัยรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพิศ หลีวิจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สารภี เอียดปราบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิชชุดา บุญส่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มาเรียม ขุนแผน
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อามีเน๊าะ หาสิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทร์สว่าง บัวแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิสา เส็นติหย๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อังคณา คงแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วชะรินทร์ ศิริกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน