ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านปากพล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010228
PERCODE 6 หลัก340238
กระทรวง 10 หลัก1093340238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากพล
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านปากพล
ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650069
อีเมล์แอดเดรส93010228@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010228
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4602541
Longitude
100.2199981

KM.

นาย ไพฑูรย์ ทันนิเทศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พิเชษฐ เตยแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา หนูเมียน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุไรพร คงทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐิตาภา ชูรอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นวลน้อย สุขเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐานิตย์ แสงอรุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พวงพร อ่องไล่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รุจิรดา โปดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มานิตย์ ทัศโร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน