ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนสามโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010076
PERCODE 6 หลัก340075
กระทรวง 10 หลัก1093340075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนสามโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านควนสามโพธิ์
ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-600455
อีเมล์แอดเดรส93010076@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010076
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4974644
Longitude
100.1009452

KM.

นาย จักริน จันทขันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง น้องแตง ฉิมปลอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีรศักดิ์ เรืองศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑาทิพ จันทขันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวนีย์ พุ่มนวล
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิษา ศิริรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน