ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านโคกสัก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010216
PERCODE 6 หลัก340242
กระทรวง 10 หลัก1093340242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสัก
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านโคกสัก
ตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-608036
อีเมล์แอดเดรส93010216@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010216
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3966712
Longitude
100.1544952

KM.

นางสาว วราภรณ์ เพชรมณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนารี จันทร์ใหม่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิ่นชลียา ดำด้วงโรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไลลา โต๊ะเด็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กวีศักดิ์ ศิริภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนี ศรีชะนันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุมาวดี สมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทรา แซ่ตั้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศศินภา เจะเตะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวลักษณ์ เดชะพันธ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริโฉม นุ่นหยู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ไรนะ หมุนนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัสมา เหย็มโหน้ง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญศิริ มีเสน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปราณี มูหัมหมัด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทวัธ จันทโน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน