ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดรัตนวราราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010219
PERCODE 6 หลัก340235
กระทรวง 10 หลัก1093340235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดรัตนวราราม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านตลาดบางแก้ว
ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-697166
อีเมล์แอดเดรส93010219@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010219
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4261423
Longitude
100.1732524

KM.

นาย สุมารถ เงินละเอียด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิษา หนูนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมปรารถนา แก้วมรกต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปนัดดา หนูเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุไรญา แอเหย็บ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะพร รัตนพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิรา มุสิกะเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง วิภา จันทรวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชรี ชุมมินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนีวรรณ แก้วเอียด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กฤษฎา หมื่นพล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภานุวัฒน์ มากดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิตติมา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เยาวพันธ์ รอดมาก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีระยุทธ์ ดิสสุวรรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน