ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดสังฆวราราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010220
PERCODE 6 หลัก340236
กระทรวง 10 หลัก1093340236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสังฆวราราม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านสังเขย่า
ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650068
อีเมล์แอดเดรส93010220@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010220
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4598185
Longitude
100.1637648

KM.

นาง กัลยา สังคัสสะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัลยา ณ พัทลุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฉรา ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิราภรณ์ นพคุณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรพรรณ หีมสุวรรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริพรรณ อินทราช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อภัสรา เนียมหะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัสนัย รัตนประพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน