ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดเขาวงก์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010048
PERCODE 6 หลัก340159
กระทรวง 10 หลัก1093340159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเขาวงก์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านกงหรา
ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650001
อีเมล์แอดเดรส93010048@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010048
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4964555
Longitude
99.9334111

KM.

นาง บุณณดา รักจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อับดลเหลาะ เศรษฐสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ดรุณี หามะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วาริน ช่วยคุณูปการ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โชษิตา เพ็งช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อะเดียว สังเมียน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฉวีวรรณ ทองโอ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิศา อินเอียด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชลธิชา สว่างรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สริตา สุชนก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุทธิพร รัตนทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน