ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดพังกิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010062
PERCODE 6 หลัก340173
กระทรวง 10 หลัก1093340173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพังกิ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านพังกิ่ง
ตำบลสมหวัง
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614679
อีเมล์แอดเดรส93010062@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010062
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.506576
Longitude
100.004849

KM.

นาง อริร เพียรดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมทรง รัตนกาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นาตาชา เซ่งเข็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณวิกา ปัญญโชติกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐธิดา แสงสว่าง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัสนีย์ หมัดอาดัม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ราตรี ไชยปุริวงศ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิลัยลักษณ์ ทองชิด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนา ศรีโดน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน