ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดท่านางพรหม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010074
PERCODE 6 หลัก340073
กระทรวง 10 หลัก1093340073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดท่านางพรหม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านท่านางพรหม
ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650087
อีเมล์แอดเดรส93010074@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010074
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4622595
Longitude
100.0757186

KM.

นางสาว ปรียานุช หมื่นหนู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุไรรัตน์ รักปลอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เฉลิมศรี เมืองสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นพสร ศรีรักษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวภา จินดาวัลย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรวิ?ษา? เกื้อสังข์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิเชียร สุวรรณราช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน