ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านทุ่งหนองสิบบาท
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010097
PERCODE 6 หลัก340186
กระทรวง 10 หลัก1093340186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650090
อีเมล์แอดเดรส93010097@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010097
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3024993
Longitude
100.1128465

KM.

นาง พัทธนันท์ รุ่งเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อาภา ทองสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชโยมน ตุเทพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิรา เด็นเพชรหน้ง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ตอเหตุ ดาราแสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฟิรดาร์ เภาดนเด็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิคม ขาวผ่อง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน